Hledání na těchto stránkách
 , svátek má:
On line uživatelů:
 
 
 
Aspekty
    Aspekt je vzájemné postavení planet - jedné vůči druhé, tedy (obloukový) úhel, který spolu svírají. Jsou aspekty příznivé, nepříznivé, "obojetné", silné, slabé atd. Pochopitelně nemusí jít vždy o naprosto přesné aspekty, tj. přesně 90°, 120° atd. Existují jisté tolerance (orbis), kdy se ještě ten který aspekt počítá. Z toho vyplývá i jistá doba působnosti v tranzitním horoskopu, ale tím se tady nezabýváme. Čím přesnější úhel planety svírají, tím je působení silnější. Pro každý aspekt je pochopitelně jiný orbis a aby to nebylo málo, tak platí jiné orbisy pro různé planety v tomtéž aspektu. Obecně jsou největší orbisy v případě Slunce a Měsíce, a co se samotných aspektů týče, největší orbis je možný u konjunkce a opozice (až okolo 10°). Tady uvádím velmi stručný popis nejzákladnějších aspektů. Podrobný výklad jednotlivých konkrétních aspektů lze zobrazit vybráním té které planety.
Základní aspekty   Vedlejší ("poloviční") aspekty   Ostatní aspekty   Šířkové a deklinační aspekty
                  Kvintil, Bikvintil, Novil, Binovil, Kvartinovil, Decil, Tredecil, Septil, Biseptil, Triseptil, Undecil  
Konjunkce   Sextil   Kvadratura   Trigon   Opozice   Polosextil   Polokvadratura   Seskvikvadratura   Kvinkunx     Paralela a kontraparalela
Základní aspekty

Konjunkce

Konjunkce je nejsilnějším aspektem. Nastává, když spolu nebeská tělesa svírají úhel 0° - tedy jsou na stejném místě.
Konjunkce je typický "obojetný" aspekt - podle povahy planet může být příznivá, nepříznivá nebo obojí.  Může na jedné straně značit pochod dvou sil při vzájemné podpoře, jednotu dvou principů, vzájemnou podporu, centrum síly, klidu, pomoci, prospěšnou spolupráci, ale na straně druhé též spolupúsobení dvou vzájemně se odpuzujících se sil, vzájemné překážky, neštěstí naznačující vzájemný tok dvou životních center, boj, nesoulad, tříštění síly a překážky plynoucí ze spojení, špatná spolupráce nepřátelsky proti sobě stojících životních oblastí a osob, rány osudu nebo špatné zkušenosti.
 

Sextil

Sextil je příznivý aspekt, kdy jsou nebeská tělesa od sebe vzdálena 60° - tj. stojí o dvě (až tři) znamení dále.
Příbuzné prvky se vzájemně spojují, soulad, sjednocení, pociťování štěstí, vychutnávání krásného, vzestup, úspěch, zisk, štěstí. Sextil podporuje, buduje, vyvíjí, dává naději, vyrovnává, uvolňuje, uklidňuje, osvobozuje, někdy však z přemíry chybí aktivita.
 

Kvadratura

Silný nepříznivý aspekt - kvadratura (též kvadrát) nadchází, stojí-li nebeská tělesa 90°od sebe - tedy v naprosto nesourodých znameních zvířetníku.
Narozdíl od opozice jde o naprosto rozdílné síly. Rozděluje protikladné prvky, vytváří základ k osudovým různicím, konkurenční boj dvou sil, nižší vědomí, povšechné zlo, nedostatek, dluhy, starosti, nouze, těžká cesta, zápas o radost, osud, minulost, sobectví, egocentrismus, negace, na povrch vyplouvá vše skryté, komplexy, deprese. Kvadratura brzdí, činí překážky, ochromuje, utlačuje, ztěžuje, vede k pochybnostem, odebírá, způsobuje výčitky svědomí. Boj s tvrdou skutečností, tvrdé zkoušky, špatné zážitky, tragické příhody, nepřátelství, překážky,, neúspěch, nutnost vzdát se toho na čem lpíme.
 

Trigon

Velmi příznivý aspekt - trigon nastává, když jsou nebeská tělesa vzdálena 120° od sebe - tedy když jsou obě ve znameních stejného živlu.
Spojuje síly stejného prvku, buduje, sjednocuje, vyrovnává, buduje, vyvíjí, rozšiřuje, ukládá, zušlechťuje,dává, obšťastňuje, sbratřuje, dává sílu. Tvůrčí princip, ctnost, dobro, snadná cesta, svoboda, vnitřní rovnováha, splněná přání, vzestup, úspěch, pocta, zisk.
 

Opozice

Dalším velmi silným aspektem je opozice, která nastává, jsou-li tělesa 180° vzdálená - tedy naproti sobě, jedno je na protější straně zvířetníku.
Opozice je nepříznivým aspektem, kdy jdou síly jakoby proti sobě. Protichůdné síly jsou však "z jednoho soudku", tedy stejného typu. Může jít o spojení s následným rozpojením. Dvě síly, které se bojem musí dostat blíže k sobě. Zklamání, duševní napětí, vnitřní nesoulad, odpor, neklid citů, zneklidňuje, působí do nitra. Konec osudových spojení, třenice s protihráči, nepřátelství oblastí nebo osob, které si však přejí sblížení a touží po něm. Obranný postoj, boj s nepřátelským okolím.
nahoru
Vedlejší ("poloviční") aspekty

Polosextil

Slabší příznivý aspekt, který nastává při vzdálenosti těles 30°. Jde o jakési spolupůsobení protikladů, vzájemnou výměnu sil v zájmu dosažení nebo vytvoření něčeho. Plány, vyhlídky, naděje, doufání, hledání, naděje, pochopení, podpora.

   

Polokvadratura

Slabší nepříznivý aspekt - plokvadratura (též polokvadrát), který nastává při vzdálenosti těles 45°. Rozděluje spřízněné i nespřízněné prvky. Úzkost, temnota, utrpení, konflikt, nesoulad, napětí, pocit nebezpečí, unáhlenost, ztráta, nedorozumění, ztráta, úraz.

   

Seskvikvadratura

Slabší nepříznivý aspekt - seskvkvadratura (též seskvikvadrát nebo půldruhého kvadrátu), který nastává při vzdálenosti těles 135°. Rozděluje stejné protichůdné ale i příbuzné prvky. Přestavba již dosaženého, snaha o uvolnění se ze spojení, obrat, vnitřní chaos, roztříštěnost, přeskupení, rozchod, ztráta, nečekané utrpení ("přes noc").

   

Kvinkunx

Slabší disharmonický aspekt, který nastává při vzdálenosti těles 150°. Rozděluje spřízněné a protichůdné prvky. Obětování, odevzdání negativního, napětí, odklad, pochbnost, rozklad, námaha, útrapy, zvláštní nemoci.

nahoru
Ostatní aspekty

Kvintil (72°), BIKvintil (144°), Novil  (40°), Binovil  (80°), Kvartinovil (160°), Decil (36°), Tredecil (108°), Septil (51°), Biseptil (102°), Triseptil (154°), Undecil (32°)...

nahoru
Šířkové a deklinační aspekty

   

Paralela a Kontraparalela

Aspekty nastávající, když mají planety stejnou, resp. opačnou deklinaci nebo šířku (šířková nebo deklinační paralela resp. kontraparalela). Velmi zjednodušeně řečeno, v tomto případě již nejde o úhlovou vzdálenost v kruhu zvířetníku, tedy délkový aspekt, ale o vzdálenost planet od ekliptiky (nebeský rovník) nebo zemského rovníku ve směru sever / jih, tedy šířkový aspekt. V případě vzdálenosti od ekliptiky jde o šířkovou paralelu a kontraparalelu, v případě zemského rovníku o deklinační. Oba aspekty jsou sice silné (s velmi malým orbisem), přesto málo používané. Paralela má stejný vliv jako konjunkce, kontraparalela jako opozice.

nahoru

Poslední úprava stránek: 12. března 2011